ushbu fan Qishloq Xo'jaligida Menejment fakulteti 1-bosqich iqtisod va buxgalteriya talabalari uchun mo'ljallangan