Ushbu fan Qishloq xo'jaligida menejment ta'lim yo'nalishi 3 bosqich talabalariga mo'ljallangan.