Ushbu fan Veterinariya ta'lim yo'nalishi 2 bosqich va Veterinariya kasb - ta'limi 2 bosqich talabalari uchun mo'ljallangan.