Ushbu fan Iqtisodiyot ta'lim yo'nalishi 3 bosqich talabalari uchun mo'ljallangan.