Ushbu fan Qishloq xo'jaligida menejment ta'lim yo'nalishi 2 bosqich talabalari uchun mo'ljallangan.