Ushbu kurs 5230100-Iqtisodiyot (tarmoqlar va sohalar bo'yicha) ta'lim yo'nalishlari uchun mo'ljallangan.