Mazkur kurs 5420100-“Qishloq xo’jaligida menejment” ta’lim yo’nalishi 2-bosqich talabalari uchun mo’ljallangan.