Mazkur kurs 5230100-Iqtisodiyot (qishloq xo'jaligi) ta'lim yo'nalishi II bosqich talabalari uchun mo'ljallangan