CHORVACHILIK VA OSIMLIK MAXSULOTLARINI  SAQLASH QAYTA ISHLASH KAFEDRASI