QORAMOLCHILIK  YILQICHILIK VA QORAKOLCHILIK KAFEDRASI