PARAZITOLOGIYA VAVETERINARIYA ISHINI TASHKIL ETISH KAFEDRASI