HAYVONLAR ANATOMIYASI VA GISTALOGIYASI VA PATALOGIK ANATOMIYA KAFEDRASI