Ushbu fan Veterinariya va Kasb ta'limi (veterinariya) ta'lim yo'nalishlari 3-kurs talabalari uchun mo'ljallangan

Ushbu fan Veterinariya fakultetining barcha kurs talabalari uchun mo'ljallangan