Ush bu fan  5111015-Kasb ta’limi (zootexniya), 5410600-Zootexniya (tarmoqlar  boʻyicha), 5111009 - Kasb ta'limi (veterinariya), 5440100 - Veterinariya ta’lim yoʻnalishi talabalariga mo'ljallangan