O'zbek tili va chet tillar kafedrasida o'tiladigan fanlar


3-kurs talabalari uchun mo'ljallangan

1-kurs talabalari uchun mo'ljallangan

2-kurs talabalari uchun mo`ljallangan

3-kurs talabalari uchun mo'ljallangan

2-kurs talabalariga mo'ljallangan

1-kurs talabalari uchun mo'ljallangan