5111000-Kasb talimi (5410200-Agronomiya dehqonchilik mahsulotlari bo'yicha)

5410100-Agrokimyo va agrotuproqshunoslik

5410200-Agronomiya dehqonchilik mahsulotlari bo'yicha)

5410300-O'simliklar himoyasi va karantin

5410400-Q\x ekinlari selleksiyasi va urug'chiligi

5410500- Qishloq xo'jaligi mahsulotlarini saqlash va dastlabki ishlash txnologiyasi

5411000- Meva-sabzovotchilik va uzumchilik